Gratis verzending op bestellingen boven €69 / 3-5 werkdagen / Betaal met iDEAL

Gratis verzending boven €69 / Betaal met iDEAL

Beleid inzake persoonsgegevens

1. Algemeen

Op deze pagina wordt beschreven hoe wij jouw persoonsgegevens, d.w.z. informatie over jou, verzamelen en verwerken. Dit alles is opgenomen in ons "beleid inzake persoonsgegevens".

Ons beleid inzake persoonsgegevens is van toepassing op de informatie die je aan ons verstrekt via onze website (byic.com - hierna "de website" genoemd) of de informatie die wij over jou verzamelen via de website of op Facebook in de vorm van advertenties.

BYIC ApS is dataverantwoordelijk voor je gegevens. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen - je vindt ons telefoonnummer en e-mailadres hieronder.

2. De persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welk doel, alsmede de rechtsgrondslag voor de verwerking

Als je BYIC.com bezoekt, verzamelen we informatie over het IP-adres dat je gebruikt, je browser, je besturingssysteem en informatie over het type apparaat waarmee je de website BYIC.com bezoekt.

Het doel hiervan is om je ervaring als gebruiker en bezoeker van BYIC.com te optimaliseren. Daarnaast gebruiken we deze informatie ook om onze marketing op Google, Facebook en Instagram gericht te kunnen inzetten - bijvoorbeeld met retargeting advertenties. Dit alles doen wij om BYIC.com te kunnen verbeteren, maar ook om je online relevante aanbiedingen te kunnen tonen met als doel onze omzet te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de EU-verordening inzake persoonsgegevens.

Zoals geschreven in Sectie 1 hierboven, deel je de volgende informatie wanneer je met ons communiceert of producten koopt op BYIC.dk: Je naam, je adres, je e-mailadres, je telefoonnummer, je betalingsgegevens en bestelinformatie. Daarnaast ontvangen wij ook informatie over in welke producten je interesse hebt getoond, het tijdstip van aankoop en of je eerder goederen hebt geretourneerd. Het doel hiervan is dat wij de goederen of diensten kunnen leveren die je hebt gekocht en betaald op BYIC.com, en daarmee voldoen aan ons deel van onze handelsovereenkomst. Het dient er verder toe dat wij kunnen voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van boekhouding en administratie. Om fraude te voorkomen, registreren wij ook je IP-adres. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b, c en f, van de EU-verordening inzake persoonsgegevens.

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we de volgende informatie over jou: naam, e-mailadres, hoe je je hebt aangemeld, IP-adres en open rate.

Het doel hiervan is dat wij relevante nieuwsbrieven met bijvoorbeeld aanbiedingen of gidsen kunnen versturen en daarmee relevante goederen kunnen verkopen ten behoeve van ons eigen belang. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de EU-verordening inzake persoonsgegevens. Inschrijving op onze nieuwsbrief is echter vrijwillig en iedereen kan zich te allen tijde onderaan alle nieuwsbrieven afmelden.

3. Ontvangers van persoonsgegevens

De website geeft informatie door aan de volgende externe partijen binnen de EU: DAO, Quickpay, Partner-ads, Tradedoubler, Sleeknote, Addwish, InMobile.

Van de gegevensverwerkers op wie wij een beroep doen, zijn er enkele buiten de EU gevestigd. De nodige garanties voor de doorgifte van informatie naar de Verenigde Staten en Canada worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS-privacyschild, overeenkomstig de EU-verordening inzake persoonsgegevens (45).


Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de informatie wordt verwerkt:

Wanneer je één of meer artikelen bestelt op onze website, moeten wij je gegevens doorgeven aan partners zoals DAO en Webshipper, die ofwel optreden als vervoerder, ofwel helpen bij de levering in de vorm van de diensten die de website met de vervoerder verbinden. Ook in geval van directe levering of klachten kunnen fabrikanten en leveranciers verplicht worden om je persoonsgegevens door te geven.

Wij maken gebruik van Quickpay als een zogenaamde payment gateway. Dit betekent dat Quickpay verantwoordelijk is voor het afhandelen van alle betalingen in onze webwinkel. Om Quickpay deze dienst te laten uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonlijke informatie naar Quickpay sturen. Deze informatie kan bestaan uit IP-adres, ordernummer, naam en adres en betaalkaartgegevens. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het afhandelen en beheren van betalingen voor bestellingen die in onze webshop zijn geplaatst.

Wij werken voor de marketing van onze website samen met het affiliate-netwerk Partner-ads en tradedoubler. Wij sturen ordernummers en ordertotalen naar Partner-ads en tradedoubler als een noodzakelijk onderdeel van de samenwerking, zodat zij commissies kunnen berekenen en uitbetalen aan de affiliate partners die marketing voor ons doen. Er worden geen specifieke persoonsgegevens naar Partner-ads en tradedoubler gestuurd. Wij hebben Partner-ads en tradedoubler toestemming gegeven om de genoemde gegevens op te slaan en te verwerken in overeenstemming met hun beleid inzake persoonsgegevens.

Wij gebruiken Zendesk om onze elektronische communicatie (e-mails) met klanten en bezoekers van onze websites af te handelen. Zendesk is een cloud-gebaseerde dienst die het voor ons gemakkelijk en ongecompliceerd maakt om vragen te behandelen en te beantwoorden. De overgedragen gegevens kunnen bestaan uit naam, e-mail, IP-adres en ordernummer.

Wij gebruiken Sleeknote voor onze popups die op de site kunnen verschijnen en om e-mails te verzamelen en gegevens naar MailChimp door te sturen. Je gegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte marketing via onze nieuwsbriefcliënt MailChimp of voor wanneer we je uitnodigen om je aan te melden voor de diensten van Trustpilot.

Wij gebruiken InMobile voor het versturen van SMS nieuwsbrieven waarbij je gegevens, inclusief je mobiele nummer, gebruikt kunnen worden voor gerichte marketing.

Wij hebben met bovengenoemde derden een bewerkersovereenkomst gesloten die waarborgt dat alle informatie uitsluitend volgens onze specifieke instructies wordt verwerkt. De overgedragen gegevens kunnen bestaan uit naam, e-mail, IP-adres en ordernummer.

4. Jouw rechten

Om transparantie te creëren over je persoonsgegevens, willen wij je informeren over je rechten ten opzichte van ons als gegevensverwerker.

Het recht op toegang

Je hebt altijd het recht, als je dat wilt of nodig hebt, om te weten welke informatie wij over je hebben, waar we die vandaan halen en waarom.

Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten verstrekken. Indien dit gewenst is, kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verstrekken via onze klanten e-mail nl.support@byic.com met als onderwerp "Persoonsgegevens informatie". Wij zullen dan vragen om je identiteit te documenteren, zodat wij geen persoonlijke informatie aan onbevoegden overhandigen.

Het recht op rectificatie

Als je ontdekt dat wij onjuiste informatie over je hebben, dan heb je natuurlijk het recht om contact met ons op te nemen om je gegevens te laten corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je e-mailadres hebt gewijzigd.

Het recht om je persoonsgegevens te verwijderen

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin je het recht hebt om alle persoonsgegevens die wij over je hebben, geheel of gedeeltelijk te laten wissen. Dit kan het geval zijn wanneer wij niet langer een rechtsgrondslag hebben om je gegevens te bewaren. Wij zijn echter niet altijd verplicht om je persoonsgegevens te wissen. Dit geldt met name in verband met wettelijke verplichtingen en de boekhouding.

Het recht om de verwerking te beperken tot opslag

In sommige gevallen mag je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken zodat deze uitsluitend uit opslag bestaat. Dit is het geval indien je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht om de persoonlijke informatie die je ons hebt gegeven in een machineleesbaar formaat te ontvangen van een andere gegevensverwerker.

Het recht van bezwaar

Je kunt bij ons altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor gerichte marketing.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen verrichten, overeenkomstig de punten 2.1 en 2.3.

Het recht om toestemming in te trekken

Je kunt te allen tijde een eerder van jou ontvangen toestemming intrekken. Om dit te doen, stuur je een e-mail naar nl.support@byic.com met als onderwerp “Consent".

Het recht om een klacht in te dienen

Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je dat doen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhagen K. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail dt@datatilsynet.dk en/of telefoon (+45) 33 19 32 00. De meeste klachten zullen echter aanzienlijk sneller worden opgelost als je gewoon rechtstreeks contact met ons opneemt via nl.support@byic.com.

5. Verwijdering van persoonsgegevens

Informatie over je gebruik van de website, zie punt 2.1, wordt uiterlijk gewist wanneer je de site een jaar lang niet hebt bezocht.

De informatie die wij over je hebben verzameld in verband met het abonneren op onze nieuwsbrief, zullen wij alleen verwijderen wanneer je je toestemming intrekt, tenzij wij een legitieme reden hebben om deze te blijven bewaren.

Gegevens die we hebben verzameld in verband met een aankoop op BYIC.com, zie punt 2.2, worden in principe verwijderd drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je je aankoop hebt gedaan. Deze gegevens kunnen echter ook langer worden bewaard als we een legitieme reden hebben om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of als de opslag voor ons nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt vijf jaar bewaard tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de eisen van de wet op de boekhouding.

6. Beveiliging

De veiligheid van je persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een groot aantal passende veiligheidsmaatregelen genomen om het risico te minimaliseren dat jouw persoonsgegevens onwettig of per ongeluk worden gewijzigd, verloren gaan of worden aangetast, of dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens of dat er misbruik van wordt gemaakt.

Alleen werknemers van BYIC ApS met een legitieme reden hebben toegang tot je persoonsgegevens. Dit is alleen zodat zij hun werk kunnen doen.

7. Contact

BYIC ApS is, zoals hierboven geschreven, verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie en persoonsgegevens die wij via de website verzamelen.

Als je opmerkingen of vragen hebt over dit beleid inzake persoonsgegevens, zoals geschreven in punt 4, kun je hier altijd contact met ons opnemen:

BYIC ApS
Østerågade 27, 2 apartment 3
9000 Aalborg
Telefoon: (+45) 31 90 00 53
E-mail: nl.support@byic.com

8. Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens

Als we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, wordt je daarvan op de hoogte gesteld de volgende keer dat je BYIC.com bezoekt.

9.Versies

Dit beleid inzake persoonsgegevens is uitgave 1 van BYIC ApS, gedateerd 24 mei 2018.

Kies je land

Kies hieronder uw land en begin met winkelen?

Toegevoegd aan winkelmand

Naar de winkelmand